عکس نوشته های متولدین فروردین

عکس نوشته های متولدین فروردین

عکس نوشته های متولدین فروردین اولین ماه سال را تقدیم می کنیم به : ۲ فروردین ، کیخسرو – ۶ فروردین ، فرنگیس – ۱۱ فروردین ، ۱۶ فروردین ، تولد دلسا –  کامیار – ۲۰ فروردین ، هوتسا – ۲۶ فروردین ، کوروس و بهاره ، ۲۷ فروردین ، هلنا – ۳۰ فروردین ، بهنام .

همچنان منتظریم که عکس نوشته بعدی را به صورت رایگان و با عشق برای شما طراحی کنیم ، پس شادی را هر چقدر کوچک به هم هدیه دهید (سفارش از طریق دایرکت در اینستاگرام شادی افزا )

۲ فروردین – عکس نوشته های متولدین فروردین

تولد کیخسرو خسرویانی

پادشاه بلند مرتبه و عادل            بود در ایام بهار همانند او نادر

او که پادشاه این فصل است        کیخسرو حکمران این شهر است

روزگارش خوش و خرم و ناب         این جشن ، مبارک و مبارک و مبارک باد
.
کیخسرو جان زادروزت خجسته باد

۶ فروردین

تولد فرنگیس دمهری

سیاوش همسر او ، دختر افراسیاب است      که محبوب همه عالم و نام او فرنگیس است

بهار امسال را با او آغاز کردیم                      که هر روزی که نام او باشد بهار است
.
فرنگیس جان زادروزت فرخنده باد
.
*** بیت اول عکس نوشته بر اساس شاهنامه و معنای کلمه ای فرنگیس (محبوب همه) در زبان اوستایی پهلوی نوشته شده است ***

۱۱ فروردین – عکس نوشته های متولدین فروردین

تولد کامیار گشتاسبی 1

بهتر از هر روز ، امروزت به کام                 لحظه های زندگیت شاد باد

کامیار و کامروا باشی به مهر                   هر زمانت با سعادت یار باد
.
کامیار جان زادروزت فرخنده باد

۱۶ فروردین

عکس نوشته تولد دلسا

دل آرامِ زمین و آسمانی          دلی داری و دلسای زمانی

تمام لحظه های زندگانی         کنار تو به رنگ ارغوانی 

دلسا جان زادروزت فرخنده باد

۲۰ فروردین

عکس نوشته های متولدین فروردین - تولد هوتسا خسروپور

امروز که شادیم از نگاهت           خنده ای بر آن صورت ماهت

شادیم که جشن داریم امشب     هوتسا تولدت مبارک
.
هوتسا جان زادروزت فرخنده باد

۲۶ فروردین – عکس نوشته های متولدین فروردین

 

هر لحظه امروز ، به شادی و به خنده                   هر روز بخندی ، به غصه و به گریه

فردا شوی خوشحال به مانند چنین روز                 شادیم به شادیت چه امروز و دگر روز
.
کوروس جان زادروزت فرخنده باد

 

ای دختر ایران ، بهاره             بهار بوی تو را داره می یاره

بهار ، بی تو همانند خزانه       تمام فصل ها با تو بهاره
.
بهاره جان زادروزت فرخنده باد

۲۷ فروردین

تولد هلنا دختر فروردینی

در این جشن تماشایی خوشحالیم             که امروز هم میزبان هلناییم
.
هلنا جان زادروزت فرخنده باد

۳۰ فروردین

تولد بهنام مبارکه

همه شادند و خوشحالند امروز                به نام او مزین شد چنین روز

که جشنی نیک باد و نامش بهنام            مبارک باد این روز و دیگر ایام
.
مهربان بهنام زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته های متولدین اسفند – ۱۸ تا ۳۰ اسفند