عکس نوشته تولد – ۱ تا ۷ آذر

عکس نوشته تولد - 1 تا 7 آذر

تولد و باز هم تولد . لحظه های زیبای زندگی ما یکی پس از دیگری می گذرد و عکس نوشته تولد هدیه کوچکی است از طرف شادی افزا به شما عزیزان تا یاداور این باشد که زندگی چه تلخ چه شیرین می گذرد پس چه زیباست که تلاش کنیم همیشه لبخند را بر روی چهره هایمان داشته باشیم و غم را از خانه های دلمان بیرون کنیم .

عکس نوشته تولد – ۱ آذر

تولد خشایار سرایی

که این مردمان دست رو به سپهر — ستایش کنند اینک یزدان را به مهر

که فرزانه ای امروز زاییده شد  — که ایران زمین شاد و سرزنده شد

شده مرد ایران بنامش گره — پریده شده رنگ شیر یله

خشایار امروز پاینده باد — که ایران زمین شاد و سرزنده باد

خشایار جان زادروزت فرخنده باد

تولد رونیکا دختر آذرماهی

گل رنگین و سرخ این درختی — قشنگ ناز من صد ساله باشی
به روی ناز و زیبای تو مستم — به ساز زندگی پروانه باشی

رونیکا جان زادروزت فرخنده باد

۵ آذر

تولد فریدون فرودی

فریدون که امروز آمد بر زمین
به امید که هر روز اینچنین ، اینچنین ، اینچنین

به امید که هر روز ایران زمین
ببالد بر این شیر مردان دلیر

که این سرزمین شاد و فرخنده باد
ز دست اهرمن دور و پالنده باد

فریدون جان زادروزت فرخنده باد

۶ آذر

عکس نوشته تولد رامتین شهرت

رامتین آمده است تا ساز زمانه کوک کند و قصه عاشقی از نو بخواند .
روزگارت خوش ، خوش آمدی.

رامتین جان زادروزت فرخنده باد

۷ آذر

تولد شیوا اشتری

آسمان گفت : چه شفاف .
ماه می گفت : چه زیبا .
و ستاره ها گفتند : مثل خورشید روشن . 

شیوا از تو می گوییم
شمرده و واضح و دلنشین

شیوا جان زادروزت فرخنده باد.

 

عکس نوشته تولد – ۲۶ تا ۳۰ آبان