عکس نوشته های متولدین آبان

عکس نوشته های متولدین آبان

آبان ، پاییز و نم نم باران . عکس نوشته های متولدین آبان خبر دوباره نو شدن می دهند ، دوباره تازه شدن . بوی آب و خاک ، خش خش برگ های رنگارنگ و زندگی . در این ماه زیبای پاییزی بهترین شادباش هایمان را با عکس نوشته های آبان تقدیمتان می کنیم . ۱ آبان ، تولد ساناز – ۶ آبان ، تولد علی – ۸ آبان ، تولد رایومند – ۱۰ آبان ، تولد امیر کیان – ۱۱ آبان ، تولد حسین – ۱۵ آبان ، تولد رامین – ۲۰ آبان ، تولد ارغوان – ۲۳ آبان ، تولد بیتا – ۲۶ آبان ، تولد آرتان

۱ آبان – عکس نوشته های متولدین آبان

عکس نوشته تولد ساناز

گلی ناز و خوشبو مانند او            نباشد در این سرزمین نکو

همانند او کم بود روی زمین          ساناز دختر رویایی ، مثل قو

ساناز جان زادروزت فرخنده باد  

۶ آبان

عکس نوشته تولد علی

به لبخند و نشاط و پایکوبی         رویم مهمانی عالیجنابی

که غم ها دور باشند در این روز      علی یعنی نشان شادمانی

علی جان زادروزت فرخنده باد  

۸ آبان 

عکس نوشته های متولدین آبان - تولد رایومند

نور است مثال نور خورشید             کوه است همانند دماوند

جشنی است مثال جشن نوروز       ایرانی سرزمین  من ، رایومند

رایومند جان زادروزت فرخنده باد  

۱۰ آبان 

عکس نوشته تولد امیر کیان

امیر دلیران ایران تویی                    همی پادشاه شیران تویی

در این روز نیکو و خرم و دلنشین       همی پادشاه پادشاهان تویی

امیر کیان جان زادروزت فرخنده باد

۱۱ آبان – عکس نوشته های متولدین آبان

عکس نوشته های متولدین آبان - تولد حسین

روزها منتظر امروز بود                      شب ها در دلش آشوب بود

او که آمد این جهان شاداب شد          روز نیکو ، شب شگفت انگیز بود

حسین جان زادروزت فرخنده باد 

۱۵ آبان 

عکس نوشته تولد رامین

قصه عشق رامین          در دل این سرزمین

همچو نگین عقیق          هست گران و ثمین

روز چو امروز نکو            زاده شده در زمین

قصه این داستان           راست و درست و متین

رامین جان زادروزت فرخنده باد 

۲۰ آبان 

عکس نوشته تولد ارغوان

گل سرخی ولیکن کهربایی        به زیبایی در این جمع دلربایی

میان گل های شب تولد            تو ارغوان زیباترین گل هایی

ارغوان جان زادروزت فرخنده باد 

۲۳ آبان – عکس نوشته های متولدین آبان

عکس نوشته تولد بیتا

خانه ام زیباست،زندگی یک رویاست        روزگارم شیرین و چقدر بی همتاست

خوش به حالم امروز که دوباره آمد            روز ، روز بیتا ، زندگی با معناست

بیتا جان زادروزت فرخنده باد 

۲۶ آبان

عکس نوشته تولد آرتان

آرتان این سرزمین ، لحظه هایت بهترین          شاد باشی و بخندی ، زندگیت راستین

شاد و پیروز جشن گیری روزهای کودکی        زندگی باشد به کامت ، پسر ایران زمین

آرتان جان زادروزت فرخنده باد 

 

عکس نوشته متولدین مهر